Schemat postępowania w pierwszej pomocy

Udzielenie pierwszej pomocy to nie tylko pomoc poszkodowanemu, ale również prawny obowiązek świadka zdarzenia. Kodeks Karny jasno mówi, że „ Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Zatem, jeśli sami nie jesteśmy narażeni na utratę życia albo powstanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mamy obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.
Niezależnie jednak od tego, czy prawo nakazuje nam pomagać czy nie, powinniśmy wziąć pod uwagę również moralne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Pomaganie powinno być czymś naturalnym dla każdego z nas. W świecie ratownictwa medycznego zwykło się mówić, że lepiej jest niepoprawnie udzielić pierwszej pomocy niż nie zrobić tego wcale. Każda próba ratowania życia jest doceniona i działając „jakkolwiek” do czasu przyjazdu służb ratunkowych, zwiększamy szansę na przeżycie poszkodowanego. Warto o tym pamiętać.

Poniżej przedstawiamy to, co każdy z nas powinien znać, czyli…

🚨 Schemat postępowania w pierwszej pomocy 🚨

1. Bezpieczeństwo własne – w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo sobie. Wykorzystamy do tego między innymi rękawiczki. Brak rozwagi w tym miejscu, może narazić nas np. na zarażenie wirusem HIV lub WZW.

2. Bezpieczeństwo poszkodowanego i miejsca zdarzenia – następnie musimy sprawdzić, czy miejsce, w którym znajduje się poszkodowany jest bezpieczne – jeżeli istnieją zagrożenia, w miarę możliwości musimy je zneutralizować. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, należy natychmiast ewakuować siebie i poszkodowanego.

3. Ocena stanu poszkodowanego – sprawdzamy, czy poszkodowany reaguje, czy jest przytomny oraz czy oddycha

4. Wezwanie służb ratunkowych – dzwonimy na numer alarmowy 999 lub 112

5. Udzielenie pierwszej pomocy – przystępujemy do udzielenia pierwszej pomocy.

W zależności od stanu poszkodowanego wybieramy odpowiednie algorytmy i wdrażamy działania.