Kto może jeździć w karetce?

Z naszych poprzednich wpisów wiecie już, że karetki nie jeżdżą tylko do wypadków 

Mogą przewozić też pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać. Teraz pojawiają się kolejne pytania: kto może jeździć karetką? jakie uprawnienia trzeba mieć do jazdy karetką?

Zacznijmy od początku. W karetce transportu sanitarnego z pacjentami zazwyczaj jeżdżą dwie osoby – Ratownik-Kierowca oraz Ratownik-Kierownik Zespołu. W razie potrzeby (np. jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga), do zespołu dołącza Lekarz, Ratownik Medyczny, Pielęgniarka lub Położna.

Różnica między Ratownikiem a Ratownikiem Medycznym choć w nazwie niewielka, tak naprawdę ma duże znaczenie. 

Ratownik Medyczny to osoba, która ukończyła studia, obroniła dyplom zawodowy i dzięki temu może np. podawać leki robiąc zastrzyki albo kroplówki. Dzięki zdobytej wiedzy, w EKG widzi zawał serca a nie wstrząsy sejsmiczne, skutecznie używa defibrylatora oraz samodzielnie intubuje. Jest to człowiek stworzony po to, by ratować życie innym w sytuacjach nagłych.

Ratownik, gdy ukończył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdał egzamin stał się młodszym bratem Ratownika Medycznego. Młodszy, nie znaczy mniej groźny dla stanów nagłych. Ratownik ma perfekcyjnie opanowaną pierwszą pomoc i mimo że nie podaje leków, to zawsze podaje pomocną dłoń. Dobrze wie jak użyć AED, tlenu i opatrunków by pacjent wyszedł cało z opresji.

Zarówno ratownik medyczny, jak i ratownik kpp mogą zostać kierowcą karetki. Jak tego dokonać? Już objaśniam!

Osoba, która chce jeździć karetką musi posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Aby je otrzymać, oprócz posiadania odpowiedniej kategorii prawa jazdy, musi mieć ukończone 21 lat oraz ukończyć odpowiedni kurs. Musi także otrzymać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy i pozytywnie przejść testy psychologiczne.

Karetki mogą należeć do grupy pojazdów uprzywilejowanych. Zgodnie z definicją Kodeksu Drogowego, pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. 

Warto zaznaczyć tutaj, że nie każdy samochód, który posiada „koguty” jest pojazdem uprzywilejowanym. Aby takim się stać, musi uzyskać zezwolenie wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kiedy w karetce można użyć sygnałów?

Przepisy nie wskazują dokładnie przypadków, w których należy użyć sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mówią one jedynie o tym, że pojazdy takie muszą być używane tylko w związku z ratowaniem zdrowia i życia. Ocena zasadności i podjęcie decyzji o ich użyciu należy do kierownika zespołu, choć w wielu miejscach stosuje się dodatkowe regulacje, które mówią o tym, że np. ostateczną zgodę musi wydać przełożony.

W Liberandum to Dyspozytor podejmuje decyzje, czy zespół ma jechać do pacjenta na sygnale. Wierzymy też, że będący na miejscu kierownik zespołu wie, który to jest dobry moment by transportować pacjenta „na bombach”. Nie ma u nas „samowolki” i nie wolno jest włączać sygnałów w  nieuzasadnionych przypadkach. Jeśli na drodze jest korek, a stan pacjenta jest stabilny – stoimy w korku.

Uważamy, że tak samo jak ważne jest tworzenie korytarzy życia, ważne jest to, by nie nadużywać przywilejów.