Składniki oferty obstawy medycznej

Skąd wziąć obstawę medyczną? To pytanie pojawia się często w głowach organizatorów imprez masowych. Jest wiele firm, które zajmują się zabezpieczeniami medycznymi, więc wybór jest ciężki. Ale kiedy organizator podejmie już decyzję i wybierze partnera do współpracy, rodzi się kolejne pytanie. Jaka powinna być obstawa medyczna? Ilu konkretnie ratowników powinno przyjechać? 

Zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych może być inne niż zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, czy koncertów. Wiele czynników ma wpływ na wybór składników zabezpieczenia – ważna jest przede wszystkim ilość uczestników imprezy oraz to, czy impreza jest imprezą podwyższonego ryzyka. Wielkość obiektu, na jakim odbywa się wydarzenie także jest istotna. 

👉 Jakie są składniki zabezpieczenia?

🔸 Patrol ratowniczy to 2 osobowy zespół, w skład którego wchodzi Ratownik Medyczny/Pielęgniarka oraz ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Na ich wyposażeniu znajduje się plecak reanimacyjny, zestaw tlenowy, defibrylator oraz leki. Dzięki temu patrol jest w stanie udzielić skutecznej pomocy pacjentom w stanach nagłych zagrażających życiu.

🔹 Jeżeli na imprezie ma być obecny tylko patrol pieszy, to wtedy mówimy o patrolu samodzielnym. W jego skład wchodzi wówczas Ratownik Medyczny/Pielęgniarka oraz ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Na ich wyposażeniu znajduje się plecak reanimacyjny, zestaw tlenowy, defibrylator oraz leki. W tej konfiguracji mają możliwość skutecznie udzielać pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia przed przybyciem karetki pogotowia ratunkowego.

🔸 Zespół wyjazdowy bez lekarza to 2 osobowy zespół, w skład którego wchodzi 2 Ratowników Medycznych/Pielęgniarki. W czasie zabezpieczenia korzystają z w pełni wyposażonego ambulansu typu B lub C. Sprzęt ratowniczy którym dysponują w czasie zabezpieczenia jest taki sam, jaki do dyspozycji mają zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dzięki temu zespół będzie mógł skutecznie diagnozować i zwalczać nagłe stany zagrożenia życia u każdego pacjenta.

🔹 Zespół wyjazdowy z lekarzem to 3 osobowy zespół, w skład którego wchodzi Lekarz i 2 Ratowników Medycznych/Pielęgniarki. W czasie zabezpieczenia korzystają z w pełni wyposażonego ambulansu typu C. Sprzęt ratowniczy którym dysponują w czasie zabezpieczenia jest taki sam, jaki do dyspozycji mają zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespół specjalistyczny to mała intensywna terapia. Niezależnie od wieku pacjenta oraz stanu zdrowia zespół specjalistyczny jest gotowy skutecznie ratować jego zdrowie i życie.

🔸 Punkt pomocy medycznej wyposażony w środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej, w szczególności z patrolami ratowniczymi, zespołami wyjazdowymi i koordynatorem zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, zwanego dalej „koordynatorem medycznym imprezy”, w przypadku jego ustanowienia.

Organizator może sam wybrać konfigurację składu swojego zabezpieczenia, ale musi być ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Jeśli podjęcie decyzji jest trudne, zawsze chętnie doradzamy w wyborze odpowiednich składników zabezpieczenia.