Jak załatwić transport medyczny?

Na co dzień większość z nas nie spotyka się z transportem sanitarnym chorych. Gdybym nie pracowała w branży medycznej i potrzebowałabym zorganizować transport do szpitala dla kogoś bliskiego, na pewno nie wiedziałabym jak się do tego zabrać. Dlatego dzisiaj zaczniemy opowieść o tym, jak zorganizować transport medyczny lub sanitarny.

W takim razie: od czego zacząć?

Sprawdźcie poniżej!

Ja może zacznę od wyjaśnienia, komu przysługuje transport sanitarny finansowany ze środków publicznych (czyli w ramach NFZ). Otóż, transport karetką refundowany w 100% przysługuje pacjentowi, który posiada dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie z transportu publicznego w przypadku gdy:

  • Musi być zachowana ciągłość leczenia (np. transport z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania badań lub zabiegu, transport do poradni specjalistycznej)
  • Lekarz POZ stwierdzi konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia w podmiocie leczniczym (np. w czasie wizyty w przychodni lekarz decyduje się wysłać pacjenta na pilną konsultację do szpitala)

Podkreślić tutaj należy, że transport taki przysługuje jedynie do najbliższej placówki medycznej udzielającej świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem. Istnieje również transport refundowany w 40% (60% pokrywa pacjent). Aby taki transport mógł się odbyć, należy spełnić jednocześnie 3 warunki:

  • Zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenie zdrowotnego
  • Uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • O ile osoba ta cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu

Tu poruszana jest bardzo ważna kwestia. Aby przewóz medyczny mógł odbyć się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, niezbędne jest skierowanie (zlecenie na transport). Kto je wystawia? Zależnie od sytuacji:

  • Lekarz POZ – w przypadku, gdy pacjent jest transportowany do poradni specjalistycznej pierwszy raz i będzie to jego wizyta pierwszorazowa oraz w przypadku planowanego leczenia szpitalnego
  • Lekarz specjalista – w przypadku, gdy pacjent jest już objęty leczeniem w poradni specjalistycznej i będzie to jego kolejna wizyta
  • Lekarz prowadzący leczenie w trakcie hospitalizacji – w przypadku, gdy po zakończeniu hospitalizacji pacjent otrzyma skierowanie na leczenie w poradni specjalistycznej oraz w przypadku, gdy pacjent w trakcie hospitalizacji wymaga transportu do innego zakładu opieki zdrowotnej.

Gdy potrzebujemy przetransportować osobę w innym celu lub do placówki, która nie jest położona najbliżej, wówczas będziemy korzystali z usługi komercyjnej (czyli nierefundowanej ze środków publicznych). A co gdy jest naprawdę daleko? Bo np. pacjent jest właśnie w Hiszpani? Pewnie opowiemy o tym za parę dni, bo to kolejny duży temat.

Bądźcie zdrowi,
Kinga.